ไฮไลท์ฟุตบอล ไกเซอร์สเลาเทิร์น 2-0 เนิร์นแบร์ก (DFBโพคาล)

7

ไฮไลท์ฟุตบอล ไกเซอร์สเลาเทิร์น 2-0 เนิร์นแบร์ก (DFBโพคาล)

แบ่งปัน