ชบาแก้วU15ประกาศรายชื่อ30ผู้เล่นเก็บตัวที่ชลบุรี

15

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2565 ณ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี จำนวน 30 คน เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน ดังนี้

1. กุลิสรา ลิ้มปวะนิช สโมสรฟุตบอลลพบุรี ซิตี้ / โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง
2. อลิสตา ยุทธกาศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. มณทกาญจน์ ก๋งเม่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. มาติกา ท่าพริก อาม่าแอนด์มาสุข เอฟซี / ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนธนบุรี
5. ภิญญาพัชญ์ กลิ่นคล้าย อาม่าแอนด์มาสุข เอฟซี / โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
6. พิมพ์ลภัส อี้วงค์ อาม่าแอนด์มาสุข เอฟซี / โรงเรียนราชวินิตบางเขน
7. อมิตตา ปลายด่วน BRU Burirat Academy / โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
8. จีรการณ์ ชัยมงคล สโมสรฟุตบอลหญิงพระนคร/โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
9. อชิรญา ยิ่งสกุล สโมสรฟุตบอลหญิงพระนคร/โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
10. ริญญาภัทร์ มูลดง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
11. จิราลักษณ์ คำตั๋น โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
12. พัชราภร คูเชื้อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
13. ณชนก โกศลศักดิ์สกุล Bloomsbury International School Hatyai
14. พรธิตา สิทธิสาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
15. จุไลพร ใจมูลวงศ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
16. รสิตา เถาว์เบา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
17. อัญชิษฐา หอมตะโก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
18. เบญญาภา สิงใส โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
19. มานิตา น้อยเวช โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
20. ชมน์ศมนต์ ดวงดารา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
21. จันทราพร ใจดี โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
22. ลักขณา จิตรเที่ยง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร
23. บุษกร วันทองสุข สโมสรภูเรือ FC Academy / โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร
24. เบญจรัตน์ สุริยันต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร
25. สุรชา ธนวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา / PSW Football Thai
26. อาทิมา บุญประกันภัย สโมสรสุรินทร์ หินโคน ยูไนเต็ด/โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
27. ชลฐิชา ปัญญารุ้ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
28. นิตินัดดา เนตรคำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
29. สุนินดา สิงหเสนี สโมสรทหารอากาศ / Pan-Asia international School
30. ศศิภัสสร ไหมดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

สำหรับ นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะต้องเดินทางมารายงานตัวพร้อมตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามระเบียบ และรายงานตัวในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จ.ชลบุรี