ผ่าน84วัน!อัพเดทการก่อสร้างอาคาร FA Thailand Futsal

25

ผ่าน 84 วัน…การก่อสร้างอาคาร FA Thailand Futsal and Match Operation Center ล่าสุดมาอัพเดทความคืบหน้าการก่อสร้าง อาคาร FA Thailand Futsal and Match Operation Center ภายในพื้นที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก ประตู 5
ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างไปเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ต้นปีที่ผ่านมา โดยก่อสร้างล่าสุดอยู่ในขั้นตอนการเทคานคอนกรีต ชั้น 1 ซึ่งเหลือระยะเวลาในการก่อสร้างอีก 262 วัน สำหรับ โครงการก่อสร้างอาคาร FA Thailand Futsal and Match Operation Center
ภายในพื้นที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ใช้งบมูลค่าการก่อสร้างเป็นจำนวนเงินอยู่ที่ 36,500,000 บาท มีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 341 วัน เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 4 มกราคม 2565 และสิ้นสุดสัญญาจ้างปลายปีนี้ ในวันที่ 15 เดือนธันวาคม 2565