แมนยูจะจบที่ 3 หรือ 4 ดีหนอ

5

Man Utd will finish 3rd or 4th in UCL
คิดว่าแมนยูจะจบที่ 3ไปอยู่กับเพื่อน หรือที่ 4 แล้วตกรอบไปเลยใน UCL

Just toon it

แบ่งปัน