เห็นแล้วตะลึง😱เคนซัดไกลจากแดนตัวเองเข้าประตูสุดสวย

14

เห็นแล้วตะลึง! 😱 เคน ซัดไกลจากแดนตัวเองเข้าประตูสุดสวย | Bundesliga 23/24 โมเมนต์