ชมทุกจังหวะการเล่น เปาโล ดิบาล่า ในเกมทุบ โฟรซิโนเน่

1

¡ᴅᴏʙʟᴇᴛᴇ ᴅᴇ ᴀsɪsᴛᴇɴᴄɪᴀs! ᴅᴇ ᴘᴀᴜʟᴏ ᴅʏʙᴀʟᴀ ᴠs ғʀᴏsɪɴᴏɴᴇ ᴄᴀʟᴄɪᴏ | Argentina Comps®