จังหวะการริบประตูคืน

0

ย้อนชมจังหวะปัญญา การริบประตูคืนของ เปา “นที ชูสุวรรณ”

แบ่งปัน