ล้มกันระเนระนาด! ตัดบอลเองเลี้ยงไปยิงเอง…

3

ล้มกันระเนระนาด ! ตัดบอลเองเลี้ยงไปยิงเอง… 😱
ชมประตูลากยาวลุยเดี่ยวของ ‘เอซรี่ คอนซ่า’ ที่ลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นกองหลัง ! 🦁💜
#PLSummerSeries

แบ่งปัน