วางเท้าตั้งป้อมแล้วยิงไม่เหลือ

3

วางเท้าตั้งป้อมแล้วยิงไม่เหลือ

แบ่งปัน