สมาคมฯจัดอบรมไทยลีก1ไทยลีก2ประจำฤดูกาล2566/67

0

ฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “FA Thailand – FIFA TMS Annual Workshop 2023” ผ่านทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ให้กับเจ้าหน้าที่ของสโมสรในไทยลีก 1 และ ไทยลีก 2
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.30 น. สำหรับ การสัมมนาดังกล่าว มีนายประณัย จันทร์แจ่มแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และผู้จัดการ ระบบ FIFA TMS สมาคมฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด โดยจัดขึ้นเพื่ออธิบายการใช้งานระบบ FIFA TMS
ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับการร้องขอใบรับรองการโอนย้ายนักกีฬาระหว่างประเทศ (ITC) ให้กับเจ้าหน้าที่ของสโมสรในไทยลีก 1 และ ไทยลีก 2 ที่ถือบัญชีผู้ใช้งาน และมีความประสงค์จะเปิดบัญชีผู้ใช้งานใหม่ของระบบดังกล่าว
โดยมีหัวข้อหลักๆ ดังนี้!!
– หลักเกณฑ์การร้องขอเอกสารการโอนย้ายนักกีฬาระหว่างประเทศ (ITC)
– ขั้นตอนการร้องขอ ITC และสาธิตการใช้งานระบบ FIFA TMS
– หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือบัญชีผู้ใช้งานระบบ FIFA TMS
– หลักเกณฑ์การขออนุญาตขึ้นทะเบียนนักกีฬาชาวต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (FIFA Minor Applications)
– การแจ้งชื่อนักกีฬาที่ทำการทดสอบฝีเท้ากับสโมสร ผ่านระบบ FIFA TMS (Trials)
– Training Rewards & FIFA Clearing House
– ขั้นตอนการเปิดบัญชีระบบ FIFA TMS สำหรับผู้ขอเปิดบัญชีใหม่
นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายและอัพเดทกฎระเบียบต่างๆของ FIFA เกี่ยวกับการโอนย้ายนักกีฬา รวมถึงระเบียบเอเย่นต์ฟุตบอล และระบบ FIFA Legal Portal ที่ทาง FIFA บังคับใช้ในปีนี้ด้วย
สำหรับกำหนดการขึ้นทะเบียน โอนย้ายนักกีฬา ประจำฤดูกาล 2566/67 มีดังนี้
ครั้งที่ 1 : ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 4 สิงหาคม 2566
ครั้งที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 26 มกราคม 2567