ยิงกันเยอะแล้วยังสวยๆ อีก!

0

ประตูยอดเยี่ยม: สัปดาห์ที่ 38
เกมสัปดาห์สุดท้ายนอกจากจะยิงกันเยอะแล้ว ยังมีประตูสวย ๆ เพียบ ! 😍…

แบ่งปัน