ฟาล์วๆ?! ต้องจุดโทษด้วย

1

จารย์! ฟาล์ว?! 🤷‍♂️
บอสเป๊ปเห็นด้วย และบอกว่าต้องเป็นจุดโทษ 👀

แบ่งปัน