เรียกรอยยิ้ม!ผู้เล่น2ทีมสมานท์ฉันชั่วคราวจับมือล้อมเป็นวงกลม

1

2 ทีมฟุตบอลญี่ปุ่น จับมือล้อมวงก่อนเปิดเตะมุม ในการแข่งขันฟุตบอลของนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น ระดับมัธยมปลาย