คำเดียวรู้เรื่อง!ย้อนชมอดิศักดิ์พูดอะไรใส่นักเตะเวียดนาม

18

ย้อนชม! วินาที อดิศักดิ์ ไกรษร พูดอะไรใส่นักเตะเวียดนาม (คำเดียวรู้เรื่อง)