คอมเม้นท์เวียดนามหลังเปรียบเทียบสนามกับไทย-อินโด-มาเลย์

11

คอมเม้นท์ชาวเวียดนาม รับไม่ได้เมื่อสื่อเวียดนามเปรียบเทียบสนามกับไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย