เนย์มาร์โดนหวดจนน่วมเดินเท้าบวมออกสนาม

0

โดนหวดจนน่วม เดินเท้าบวมออกสนาม บอลโลกทีไร..เนย์มาร์เป็นกระสอบทรายทุกปี