ย้อนชมลีซอร่ำลาอย่างเป็นทางการตอบทุกประเด็นที่ถาม

1

ลีซอ ร่ำลา อย่างเป็นทางการทุกประเด็นที่นักข่าวถาม ไปฟัง