สัมภาษณ์ชนาธิปพูดถึงลีซอหลังจบเกมสุดท้ายกับโปลิศ

2

เจ ชนาธิป พูดถึง ลีซอ หลังจบเกมสุดท้ายกับโปลิศ