ครับ… เอาที่สะดวก

12

ok fine
ครับ…สะดวกแบบไหนเรียกแบบนั้น 🤣

Just toon it

แบ่งปัน