รอยคีนเปรียบเทียบค่าตัวผู้เล่นผีแดงในอดีตถ้าอยู่ในยุคปัจจุบัน

1233