ยังไงดีประตูนี้ ถีบหรือเคาะเบาๆดี

8

How about this door ? 🧐
ยังไงดีประตูนี้ ถีบหรือเคาะเบาๆดี 🧐

Just toon it

แบ่งปัน