สมาคมกีฬาฟุตบอลฯยันไม่ได้ค้างหนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย

11

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ชี้แจ้งมิได้ค้างชำระหนี้ใดๆ ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามที่ปรากฏในข่าว
…………………………………………
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ชี้แจงได้จัดส่งเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันฟุตบอล​ และฟุตซอล​ แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย​ โดนบัดนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารของฝ่ายการคลัง ที่รับเอกสารไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 และมิได้แจ้งขอเอกสารใดเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันนี้

ตามที่ ปรากฏข่าวในรายการ สนามข่าว 7 สี – วาไรตี้กีฬาไทยของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 https://news.ch7.com/detail/576519 ว่า สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ค้างชำระหนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย นั้น

ขอเรียนว่า สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 และครั้งที่ 6/2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เพื่อการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ AFC U-23 Championship 2020 ระหว่างวันที่ 6 – 27 มกราคม 2563 เป็นเงิน 171,982,040 บาท

ในการนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ขออนุมัติดำเนินการพร้อมยืมเงินทดรองค่าใช้จ่าย จำนวน 44,165,900 บาท เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขัน โดยมี 16 ชาติเข้าร่วม ประกอบด้วย กลุ่ม A : ไทย, ออสเตรเลีย, อิรัก, บาห์เรน / กลุ่ม B : ซาอุดีอาระเบีย, ซีเรีย, กาตาร์, ญี่ปุ่น / กลุ่ม c : เกาหลีใต้,อุซเบกิสถาน,อิหร่าน,จีน และ กลุ่ม D : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, จอร์แดน, เกาหลีเหนือ,เวียดนาม

เมื่อ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการแข่งขันจนสำเร็จเรียบร้อย โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 173,501,956.09 บาท สมาคมฯ ได้ส่งเอกสารเพื่อขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เต็มจำนวน 173,501,956.09 บาท แต่การกีฬาแห่งประเทศไทย อนุมัติค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณ 171,982,040 บาท

โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเงินจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 127,816,140 บาท โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้หักเงินยืมทดรองจ่ายไว้ จำนวน 44,165,900 บาท เป็นการหักกลบลบหนี้กันโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ยังมิได้หักทอนบัญชี จึงดูเหมือนว่า สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นหนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บัดนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารของฝ่ายการคลัง โดยฝ่ายการคลังได้รับเอกสารไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 แล้ว

สำหรับ การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรายการ Continental Futsal Championship Thailand 2021 ซึ่งเป็นหรือฟุตซอลปรีซีซั่นของทีมชาติไทย ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก ที่ประเทศลิทัวเนีย

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้สนับสนุนเงินงบประมาณจำนวน 29,562,000 บาท ให้กับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรายการ Continental Futsal Championship Thailand 2021 ในระหว่างวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2564 โดยมี 8 ชาติที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้ ฟุตซอลไทย , อุซเบกิสถาน , โคโซโว , โมซัมบิก, อิหร่าน , อียิปต์ , ทาจิกิสถาน , ลิทัวเนีย

ในการนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้ดำเนินการพร้อมให้สมาคมฯดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยืมเงินทดรองค่าใช้จ่าย จำนวน 29,562,000 บาท

เมื่อ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการแข่งขันจนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 29,562,000 บาท สมาคมฯ ได้ส่งเอกสารเพื่อขอหักล้างเงินทดรองจ่ายในการจัดการแข่งขัน (เคลียร์เงินทดรองจ่าย) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

ซึ่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ได้ตรวจสอบเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และได้ทำหนังสือขอให้ฝ่ายการคลัง ดำเนินการหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นเงิน 29,562,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงมิได้ค้างชำระหนี้ใดๆ ต่อไปแล้ว จึงขอชี้แจงให้สื่อมวลชนทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน

FA Thailand

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "กกท. ปี 2563 งบประมาณ จำนวนเงิน 2563 44,165,900.00 หมายเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เอกสาร ข้อมูล ณ วันที่ 2.มิ.ย.2565 รายละเอียดทำบันทึก คลังรับเอกสารเมื่อ บเอก คลังรับ วันที่ 5 มิ.ย.63 44,165,900.00"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลูกหนี้คงค้างนานของ กกท. ปี 2564 รายการ ปิงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2565 จำนวนเงิน หมายเหตุ 2564 รายละเอียดทำบันทึก อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เอกสาร สมาคมกีพาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอยืมเงินทด รองค่ำใช้จ่ายในการจัดการแช่งขัน รายการ Continental Futsal Championship Thailand 2021 ระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์การค้า โชว์ดีซี แขวงบางกะปี เขตห้วงขวาง กรุงเทพมหานคร 29,562,000.00"