ชนาธิปตัดผมทรงใหม่เรียกเสียงฮาได้ตลอด

13

ชนาธิปตัดผมทรงปลวกแทะเรียกเสียงฮาได้ตลอดไม่มีใครกล้าเรียนแบบทรงนี้