ทุกคนมีพลังแฝงอยากเล่น “ผู้รักษาประตูกัน”

13

BEHIND THE SCENES : ทุกคนมีพลังแฝงตอนเด็กอยากเล่นตำแหน่ง “ผู้รักษาประตูกัน” ฝึกซ้อมแบบไม่เครียด!!

แบ่งปัน