ชนาธิปซ้อมเล่นลิงชิงบอลทักทายแฟนชาวไทยและญี่ปุ่น

20

ชนาธิปซ้อมจริงเล่นลิงชิงบอลเปิดให้ชมกัน ช่วงแทคติกจะปิดไม่เปิดเผยแพร่

พร้อมทักทายแฟนบอลชาวไทย-ญี่ปุ่น หลังจากที่สามารถกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้ว