เฮลั่นสนาม!ฮองอันห์ยาลายลูกยิงตีเสมอชุนบุคฮุนได

17

ทีมซิโก้ ลูกตีเสมอ!!! ฮองอันห์ ยาลาย 1-1 ชุนบุค ฮุนได มอเตอร์