ชมไฮไลท์ฟรีคลิกสวยๆของฟรอนตาเล่นำยะโฮร์ 1-0

14

#ช็อตนี้จัดว่าเด็ด! ฟรีคลิกสวยๆของฟรอนตาเล่ นำยะโฮร์ก่อน 1-0 (ครึ่งแรก)