แม่นและไว!การฝึกซ้อมชนาธิปส่งรับบอลระยะ1เมตร

20

การฝึกซ้อม ส่งรับบอลระยะ1เมตรของ”ชนาธิป”ต้องแม่นและไวเท่านั้น!!