สิตาพัชร์ กานต์พงศ์นพกร

33

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แว่นกันแดด และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ แว่นกันแดด

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน, กำลังยืน, แว่นกันแดด และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แว่นกันแดด และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน และ แว่นกันแดด

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แว่นกันแดด และ แหล่งน้ำ

แบ่งปัน