เดียร์ : เชอร์ อัง

78

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "ARTWHA"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "ARTWHA"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "ARTWHA"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "ARTWHA"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "ARTWHA"

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "ARTWHA"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "ARTWHA"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "ARTWHA"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "ARTWHA"

แบ่งปัน