เปิดใจหลังเกม!ชาญณรงค์พอใจแต่คิดว่าน่าทำได้ดีกว่านี้

15

Flash Interview “พอใจ แต่คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ – ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว