โคตรคลาสแบบฮาแวร์ตซ์!ไฮไลท์ประตูสุดคลั่งระยำใจ

13

วาทะลูกหนังขอเสนอ “ประตูสุดคลั่งระยำใจประจำสัปดาห์ ส่ายเป็นงูแบบโด้ โคตรคลาสของไค ฮาแวร์ตซ์”