มันคนละส่วน!ต้องแยกประเด็นให้ออกประตูกับใบแดง

13

ไม่เป็นใบแดง ? ต้องแยกประเด็นให้ออก ประตูกับใบแดง !!! มันคนละส่วน