รวมประตูที่สาบานว่าตั้งใจยิงเหมือนเปิดบอล

8

วาทะลูกหนังขอเสนอ “รวมประตูที่สาบานว่าตั้งใจยิง เหมือนเปิดบอลแต่วิ่งดีใจเนียนๆ”