จูบิโล่ อิวาตะ ต่อบอลเท้าสู่เท้าจนนำไปสู่การได้ประตู!

12

🤯💨 จูบิโล่ อิวาตะ ต่อบอลเท้าสู่เท้า จนนำไปสู่การได้ประตู! 🔵✨

© J.LEAGUE – All Rights Reserved #JLEAGUE

แบ่งปัน