แฟนเรือเฉพาะกิจยิ้ม/แฟนผีเฉพาะกิจเซ็ง

25

Man City 4-1 Man Utd
ผียับมาก
แฟนแมนซิเฉพาะกิจยิ้ม
แฟนแมนยูเฉพาะกิจเซ็ง

Just toon it

แบ่งปัน