ผลลัพธ์ต่างกัน!รวมช็อตสาบานให้ตายว่าไม่ฟาล์ว

12

วาทะลูกหนังขอเสนอ “รวมช็อตสาบานให้ตายว่าไม่ฟาวล์ เสียบ/หวด/แฮนด์เหมือนกัน ผลลัพธ์ต่างกัน”