ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายแมนยูโอกาสไปUCL

10

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายผลแมนยูโอกาสได้UCLไม่ถึง1เปอร์เซ็น!? – Football World