ไฮไลท์จังหวะผู้จัดการทีมหัวร้อนสุดๆด่ากราดพร้อมบวก

3

วาทะลูกหนังขอเสนอ “เมื่อผู้จัดการทีมหัวร้อนสุดๆ ด่ากราด พร้อมบวก เรียกไปหวดในอุโมงค์”