ของกินมันอร่อย จะให้กินน้อยๆ ก็ไม่ได้

117

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "TruePic.net"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "TruePic.net"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "TruePic.net"

แบ่งปัน