โคตรฮา!!ชนาธิปฝึกออกเสียงเรียกชื่อเพื่อนร่วมทีม

10

โคตรฮา เจ ฝึกออกเสียงชื่อเพื่อน l EP11 ฝึกเรียกชื่อเพื่อน l วากิซะกะ