ผู้ตัดสินให้จุดโทษ!รวมจังหวะพุ่งล้มแบบดิจิตอลๆ

7

วาทลูกหนังขอเสนอ “จังหวะพุ่งล้มแบบดิจิตอลๆ ล้มแบบกุมารขัดขา แต่ผู้ตัดสินให้จุดโทษ”