อาเซียนเป็นงง!โค้ชปาร์คจะแข่งกับจีนแต่พูดถึงไทย..?

38

#อาเซียนงง! ปาร์คจะแข่งกับจีน แต่พูดถึงไทย..?/เกิดข้อถกเถียงสื่อญี่ปุ่น ชนา คุณคิดว่า ตำแหน่งไหน..?