เม้นท์เวียดนาม!เหงียนเสียงแตกไล่ปาร์คทรงบอลเราแพ้ไทย

5

เหงียนเสียงแตก..ไล่ปาร์ค.. ทรงบอลเราแพ้ไทย!! เม้นเวียดนาม ออสเตรเลีย 4-0 เวียดนาม