พูดถึงอย่างมาก!ชาวญี่ปุ่นทึ่งชนาธิปกล้าทำขนาดนี้

19

#โด่งดัง ชาวญี่ปุ่นทึ่ง! ชนาธิปกล้าทำขนาดนี้..? พูดถึงอย่างมาก แปลกใหม่!/กูรูเวียดนาม ไล่ปาร์คหนี..?