ตรงมุมธงแบบใช้สมอง!จังหวะเผาเวลาและหัวคู่แข่ง

26

วาทะลูกหนังขอเสนอ “จังหวะเผาเวลาและหัวคู่แข่ง การถ่วงเวลามุมธงแบบใช้สมอง”