รู้ยัง?ฟีฟ่าประกาศกฎใหม่บังคับใช้เริ่มกรกฎาคมนี้

45

ความเคลื่อนไหวของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า(FIFA) ล่าสุด! ฟีฟ่า(FIFA) ได้ออกมาประกาศกฎใหม่ในการจำกัดจำนวนยืมตัวนักเตะใช้งาน ทั้งนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกฎการยืมตัวใหม่ของฟีฟ่า(FIFA) มีดังนี้!! นับตั้งแต่ฤดูกาล 2022-2023 แต่ละสโมสรจะยืมตัวผู้เล่นจากทีมเดียวกันได้ไม่เกิน 3 คน และให้ทีมเดียวกันยืมตัวนักเตะในสังกัดได้ไม่เกิน 3 คน

รวมถึงสัญญายืมตัวจะต้องครอบคลุมตามระยะเวลาของตลาดนักเตะอย่างน้อย 1 ช่วง และมีระยะเวลาสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ปี และสโมสรต้องจัดทำเอกสารข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งกำหนดเงื่อนไขการยืมตัว

รวมทั้งระยะเวลาและเงื่อนไขด้านการเงิน อนึ่งผู้เล่นที่อายุไม่เกิน 21 ปี หรือนักเตะที่เติบโตมาจากทีมเยาวชนของสโมสร จะไม่ถูกนับเป็นการยืมตัวระหว่างประเทศตามกฎใหม่