จังหวะหัวร้อนเข้าบวกแทบหักโหดจนแทบจะใส่เดี่ยว

15

วาทะลูกหนังขอเสนอ “จังหวะหัวร้อนเข้าบวกแทบหัก โหดจนแทบจะใส่เดี่ยวในสนาม”