จังหวะหัวร้อนเข้าบวกแทบหักโหดจนแทบจะใส่เดี่ยว

12

วาทะลูกหนังขอเสนอ “จังหวะหัวร้อนเข้าบวกแทบหัก โหดจนแทบจะใส่เดี่ยวในสนาม”