โทชิยุกิ ทาคากิ ซัดฟรีคิกด้วยขวา

18

กดสูตรติด 🎮!

🔙 2010: 😱💥 โทชิยุกิ ทาคากิ ซัดฟรีคิกด้วยขวา ส่งบอลเช็ดคานเข้าไปอย่างเด็ดขาด 🥅!

© J.LEAGUE – All Rights Reserved #JLEAGUE

แบ่งปัน