หญิงสาวกลางทุ่งหญ้า

77

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ดอกไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "Danh Nghia"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ดอกไม้

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน, ดอกไม้ และ กลางแจ้ง

แบ่งปัน